“Den dag jeg griber ind, skal de tilhøre mig som mit eje, siger Hærskares Herre, og jeg vil handle nænsomt med dem, som en fader handler nænsomt med sin søn, der tjener ham.”Mal.3,17

”Herrens gerning er stor. Mennesker må træffe deres valg. Selv de, der bliver anset for at være hedninger, vil vælge Kristus, medens de, der bliver krænkede ligesom disciplene, vil gå bort og ikke mere vandre med ham.
Hvilken virkning vil menneskers forsøg på at gøre Guds lov ugyldig have på de retfærdige? Vil de lade sig skræmme på grund af den verdensomspændende foragt for Guds lov? Vil de, som i sandhed tror på, at »så siger Herren,« blive vaklende og skamfulde, fordi hele verden synes at ringeagte Guds hellige lov? – Nej! for dem, som har helliget sig til Gud for at tjene ham, bliver Guds lov endnu mere dyrebar, når modsætningen viser sig mellem de lydige og overtræderne.
Efterhånden som Satans egenskaber udfolder sig hos dem, der spotter og overtræder Guds lov, vil de hellige forskrifter blive endnu mere kære og værdifulde for de trofaste tilhængere. De vil sige: »De har sat loven ud af kraft! Derfor elsker jeg dine bud højere end guld, ja, end fint guld.« Det er dem, der har været trofaste husholdere over Guds nåde, hvis kærlighed til Guds bud vokser på. grund af den ringeagt, som alle omkring dem viser dem.
Men mens de knurrer (Guds lovs modstandere) og beklager sig og kommer med usande beskyldninger og med nidkærhed går Satans ærinde, får vi øje på en anden slags mennesker: »Da talte de, som frygter Herren, med hverandre. Og Herren lyttede og hørte efter, og en bog blev skrevet for hans åsyn, for at de” kunne ihukommes, som frygter Herren og slår lid til hans navn.”


Profetiens Ånd
Guds Sønner og Døtre – Ellen G. White (1827 – 1915)