Men vi lægger jer på sinde, brødre, at gøre yderligere fremgang heri 1.Tess.4,10

I har mere end begrænsede muligheder indenfor jeres rækkevidde. Et menneske er, sådan som Gud anvender denne benævnelse, et Guds barn. “Nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når man åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal se ham, som han er.” … I har ret til at vende jer bort fra det, som er tarveligt og ringe, og stige til et højere mål: – thi at blive æret af mennesker og elsket af Gud.

De åndelige opgaver, som Herren giver til unge mennesker og til mennesker i enhver alder, viser at han ærer dem som sine børn. Han giver dem selvbeherskelsens opgave. Han kalder dem til at være sine medarbejdere i den store gerning med at frelse og højne. Ligesom en fader tager sin søn til kompagnon i sin forretning, sådan tager Herren sine børn ind i fællesskabet med sig selv. …

Unge mænd og kvinder trænger til mere af Kristi nåde, for at de må kunne føre kristendommens grundregler med ind i det daglige liv. Forberedelsen til Kristi komme er en forberedelse, der ved Kristus er gjort for at udvikle vore ypperste egenskaber. . . . Men det er afgørende nødvendigt at holde sig nær til Jesus. Han er vor styrke og kraft og magt. Vi kan ikke et eneste øjeblik være afhængige af os selv.

I unge mænd og kvinder, brug jeres evner med troskab og giv gavmildt af det lys, som Gud giver jer. Overvej, hvordan I bedst kan give andre fred, lys, sandhed og Himmelens mange rige velsignelser. Gå bestandig fremad. Bliv ved med at stile mod højere mål. Det, som nu har værdi, er at anstrenge sjælens og legemets kræfter og altid at holde sig evighedens virkelighed for øje. . . . Vis udholdenhed i det arbejde, I har påtaget jer, indtil I vinder sejr efter sejr. Opdrag jer selv til at virke. Tab ikke det højeste mål af syne, så I må kunne udrette mere og mere godt og således genspejle Guds herlighed.