Kommende begivenheder

22nd
Mar
Kalon Gesellchen : Sola Scripture Preparedness
19:30 - 20:30
22nd
Mar
Danna Lott Gesellchen : Preparation for No Buy/No Sell
20:30 - 21:30

Dagens andagt

12. august – Vi skal kun rose os af Kristi kors

Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.Gal.6,14

Kristi kors! – hvor mange mon tror, at det er, hvad det er? Hvor mange mon gransker det og kender dets sande betydning?
Uden Kristi kors kunne der ikke være en eneste kristen i verden. . . . Vend dig fra verdens forbilleder, hold op med at prise de såkaldte store mennesker; vend dit sind bort fra en hvilken som helst herlighed undtagen Kristi kors. Paulus sagde: »Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors.« Alle, fra den højeste til den ringeste, bør forstå, hvad det vil sige at rose sig af Kristi kors. Korset skal bæres tappert og mandigt. Kristus siger: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.« Og for alle dem, der vil tage det op og bære det efter Kristus, er korset et pant på herlighedens krone, som er uvisnelig.

Alle begivenheder

Renee's Health Corner: Nutrition (Vinegar & Apple Cider Vinegar)

Jim Hohnberger : Aquarium Christians or God's Ambassadors Part 5 of 5

Kenneth Jørgensen : Den karismatiske bevegelses begynnelse og utvikling

Bible verse of the day

Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres kropp og i deres ånd, for begge hører Gud til.

Korinterbrev 6:20

Quote of the day

(TEST) Verdens største ønske er mænds behov – mænd, som ikke vil blive købt eller solgt, mænd, der i deres inderste sjæle er sande og ærlige, mænd, der ikke frygter at kalde synd med dets rigtige navn, mænd, hvis samvittighed er som sandt til pligt som nålen til stangen, mænd, der vil stå for højre skønt himlen falder.

Ellen Ellen White, Uddannelse 57