Kommende begivenheder

28th
Sep
No Event
8:00 - 9:00
29th
Sep
No Event
8:00 - 9:00

Dagens andagt

12. august – Vi skal kun rose os af Kristi kors

Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.Gal.6,14

Kristi kors! – hvor mange mon tror, at det er, hvad det er? Hvor mange mon gransker det og kender dets sande betydning?
Uden Kristi kors kunne der ikke være en eneste kristen i verden. . . . Vend dig fra verdens forbilleder, hold op med at prise de såkaldte store mennesker; vend dit sind bort fra en hvilken som helst herlighed undtagen Kristi kors. Paulus sagde: »Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors.« Alle, fra den højeste til den ringeste, bør forstå, hvad det vil sige at rose sig af Kristi kors. Korset skal bæres tappert og mandigt. Kristus siger: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.« Og for alle dem, der vil tage det op og bære det efter Kristus, er korset et pant på herlighedens krone, som er uvisnelig.

Alle begivenheder

Ecumenism - The Trojan Horse of the Threefold Powers of Armageddon

IS THE MARK OF THE BEAST A MICROCHIP? YOU HAVE BEEN HACKED!

How do you know what the mark of the beast is? Some clues...

Bible verse of the day

Herre, Du Israels håp, alle de som forlater Deg skal bli til skamme. De som går bort fra Meg, skal bli skrevet opp i støvet, fordi de har forlatt Herren, kilden med levende vann.

Jeremia 17:13

Quote of the day

Vore forestillinger om uddannelse har en for snæver og for ringe rækkevidde. Der behøves en større horisont og et højere mål. Sand uddannelse betyder mere end blot at følge en bestemt studieplan. Den betyder mere end en forberedelse til det nuværende liv. Den omfatter hele mennesket og hele det tidsrum, som et menneske har mulighed for at gennemleve. Den er den harmoniske udvikling af de fysiske, sjælelige og åndelige evner. Den forbereder den studerende til glæden ved at tjene i denne verden og til den mere ophøjede glæde ved en rigere tjeneste i den kommende verden. Kildespringet til en sådan uddannelse åbenbares i disse ord i Den hellige Skrift, der viser hen til den Almægtige: I ham er alle visdommens og kundskabens skatte skjult til stede.« Kol. 2,3.»Hos ham er der råd og indsigt.« Job. 12,13.

Ellen White, Uddannelse kapittel 13, 1-2