Hvorfor er der så meget lidelse i verden? Er vi født til at dø? Why Suffering and Death Hvem er årsagen til vanskeligheder og sorg? Er det Gud? Gør Gud mennesker syge? Planlagde Gud døden? Hvordan kan Bibelens Gud være kærlig og tillade lidelse og død? Er der håb om forandring? Vil det altid fortsætte sådan her? Læse Mere... Does the new testament teach us that the earthly sanctuary was a type and a shadow of the one in heaven? Why Study the Sanctuary? God’s people needed the earthly sanctuary to help them understand the heavenly sanctuary and the plan of salvation. When the lamb was put on the altar it was to signify Jesus’ great sacrifice for our sins as the only way to find pardon and enter into eternal life. Continue Reading Which day is the true Sabbath? What Bible authority have we for this? WHY keep the Sabbath day? The Bible gives no indication that the Sabbath should be changed from Saturday to Sunday. The Roman Catholic Church claims responsibility for the change. Continue Reading God's Judgment.... It is already Happening! THE JUDGMENT – WHERE? WHEN? We often think of God's judgment day as a time when we, along with every other person, must stand before the throne to answer for the way we have lived. Actually the Bible plainly teaches that the judgment has been taking place for a number of years and is going on right this minute in heaven! That is an amazing statement, yet the Scriptures declare it to be true. Continue Reading Bible prophecies are witnesses of Jesus Christ, given freely for all to understand (Rev 1:1) Interpreting Bible Prophecy It reflects God's loving character and timelessness that He not only speaks history before it occurs (revealing present truth and foretelling future truths), but gives men insight to that which would cause them to stray from His salvation (John 14:6). Continue Reading

Kommende begivenheder

22nd
Sep
Dennis Hofer : How God has lead in my life
19:30 - 20:30
23rd
Sep
Dennis Hofer : What has Jones & Waggoner , Ron Wyett and science , in common ?
19:30 - 20:30

Dagens andagt

12. august – Vi skal kun rose os af Kristi kors

Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.Gal.6,14

Kristi kors! – hvor mange mon tror, at det er, hvad det er? Hvor mange mon gransker det og kender dets sande betydning?
Uden Kristi kors kunne der ikke være en eneste kristen i verden. . . . Vend dig fra verdens forbilleder, hold op med at prise de såkaldte store mennesker; vend dit sind bort fra en hvilken som helst herlighed undtagen Kristi kors. Paulus sagde: »Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors.« Alle, fra den højeste til den ringeste, bør forstå, hvad det vil sige at rose sig af Kristi kors. Korset skal bæres tappert og mandigt. Kristus siger: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.« Og for alle dem, der vil tage det op og bære det efter Kristus, er korset et pant på herlighedens krone, som er uvisnelig.

Alle begivenheder

Ecumenism - The Trojan Horse of the Threefold Powers of Armageddon

IS THE MARK OF THE BEAST A MICROCHIP? YOU HAVE BEEN HACKED!

How do you know what the mark of the beast is? Some clues...

Bible verse of the day

Selv om fikentreet ikke blomstrer og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke gir noen føde, selv om småfeet er utryddet fra kveen og det ikke er noe storfe på båsene, så vil jewg likevel fryde meg i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud.

Habakkuk 3:17-18

Quote of the day

Gud ser ikke som mennesker ser. Mennesker dømmer på det ydre; Herren dømmer motiverne. Han ved hvor oprigtige og trofaste de er i arbejdet. Vor Frelser erklærer gentagende gange at de første skal blvie de sidste, og de sidste de første. Mennesker der ikke tænker over det, udvirker deres sande karakter. Nogle arbejder på en ydmyg, og beskeden måde, men de er gennemsyret af Guds Ånd, og gør hele tiden små ting for at for at hjælpe andre. De bringer selvopofrelsens og selvydmygelsens ånd med i deres gerning. De længes efter at gøre mere for deres Genløser. Disse er dem som vil stå først. De tænker kun lidt om hvad de gør, og forbavses over at se at Herren har bemærket de venlige ord der er sagt til den modløse, gaven der er givet til at hjælpe den forpinte. Men Herren møler den den kærlige og ømme ydmyghed og kristuslignende ånd, hvori disse handlinger udføres, og sætter lønnen i forhold til dette.

Tidenes tegn d. 9. august 1899, 6