Kommende begivenheder

3rd
Dec
Michael Similie
10:45 - 11:45
3rd
Dec
Ingo Sorke : Prophetic News November 2022
21:00 - 22:00

Dagens andagt

12. august – Vi skal kun rose os af Kristi kors

Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.Gal.6,14

Kristi kors! – hvor mange mon tror, at det er, hvad det er? Hvor mange mon gransker det og kender dets sande betydning?
Uden Kristi kors kunne der ikke være en eneste kristen i verden. . . . Vend dig fra verdens forbilleder, hold op med at prise de såkaldte store mennesker; vend dit sind bort fra en hvilken som helst herlighed undtagen Kristi kors. Paulus sagde: »Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors.« Alle, fra den højeste til den ringeste, bør forstå, hvad det vil sige at rose sig af Kristi kors. Korset skal bæres tappert og mandigt. Kristus siger: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.« Og for alle dem, der vil tage det op og bære det efter Kristus, er korset et pant på herlighedens krone, som er uvisnelig.

Alle begivenheder

Zaddoch Ponde : Soy - Good or Bad

Erstatnings Evangeliet: Det Grønne Evangelium

Studie 3A - Del II - Jesus sagde: Gå til Daniel for at forstå " Ødelæggelsens Vederstyggelighed!"

Bible verse of the day

Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær med godt mot! Jeg har seiret over verden.

Johannes 16:33

Quote of the day

Til loven og til vidnesbyrdet! Hvis de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi der ikke er noget lys i dem.” Es. 8,20 (engl. overs.). Guds folk har fået anvist den hellige skrift som deres værn mod falske læreres indflydelse og mørkets ånders bedrageriske magt. Satan benytter ethvert tænkeligt middel til at forhindre menneskene i at få kendskab til Bibelen, for dens utvetydige udtalelser åbenbarer hans bedragerier. Hver gang der sker en vækkelse inden for Guds værk, bliver Satan endnu mere foretagsom, og nu bruger han al sin kraft i den sidste kamp mod Kristus og hans tilhængere. Vi skal snart se hans sidste store bedrag. Antikrist skal åbenlyst gøre sine forunderlige gerninger. Efterligningen vil have så stor lighed med sandheden, at det kun vil være muligt at skelne mellem løgn og sandhed ved hjælp af den hellige skrift. Enhver udtalelse og alle mirakler må prøves ud fra Bibelens vidnesbyrd.

Den Store Stid 37,1