Kommende begivenheder

9th
Aug
Jorge Flefel
20:00 - 21:00
10th
Aug
Arnie Suntag & Michael Similie : The Covid situation Part 1
20:00 - 21:00

Dagens andagt

12. august – Vi skal kun rose os af Kristi kors

Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.Gal.6,14

Kristi kors! – hvor mange mon tror, at det er, hvad det er? Hvor mange mon gransker det og kender dets sande betydning?
Uden Kristi kors kunne der ikke være en eneste kristen i verden. . . . Vend dig fra verdens forbilleder, hold op med at prise de såkaldte store mennesker; vend dit sind bort fra en hvilken som helst herlighed undtagen Kristi kors. Paulus sagde: »Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors.« Alle, fra den højeste til den ringeste, bør forstå, hvad det vil sige at rose sig af Kristi kors. Korset skal bæres tappert og mandigt. Kristus siger: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.« Og for alle dem, der vil tage det op og bære det efter Kristus, er korset et pant på herlighedens krone, som er uvisnelig.

Alle begivenheder

Disney & Advent Health - The unholy partnership

Renee's Health Corner: Air

Den nærværende sandhed – Et budskab til Guds soldater: Principper for selvstændigt arbejde

Bible verse of the day

Herrens navn er et sterkt tårn. Den rettferdige springer til det og er trygg.

Salomos ordspråk 18:10

Quote of the day

De skal give ham navnet Immanuel — det betyder: Gud med os.“ „Kundskab om Guds herlighed“ finder vi „på Jesu Kristi ansigt.“ Fra evigheds dage var vor Herre Jesus Kristus ét med Faderen; han var „Guds billede,“ billedet af hans storhed og majestæt, „Guds herligheds glans.“ Det var for at åbenbare denne herlighed, at han kom til vor verden. Til denne jord, der var formørket af synd, kom han for at åbenbare lyset fra Guds kærlighed — for at være Gud med os. Derfor blev der forudsagt om ham: „De skal give ham navnet Immanuel.“

Jesu liv, kapittel 1, 1