26.juni – Skønheden


“Herren vor Guds livsalighed være over os!” Sal.90,17.

Der findes hos alle en naturlig tendens til snarere at være sentimental end praktisk. Med denne kendsgerning for øje er det vigtigt, at forældre, når de opdrager deres børn, vejleder og oplærer deres sind til at elske sandheden, pligten og selvfornægtelsen og erhverve sig stolt uafhængighed til at vælge det rette, hvis flertallet er tilbøjeligt til at vælge det forkerte.
Hvis de bevarer et sundt helbred og et venligt sindelag, vil de komme i besiddelse af en virkelig skønhed, som de kan bære til skue med guddommelig ynde. Og de vil ikke behøve at pynte sig med noget kunstigt, for dette er altid udtryk for en mangel på det moralske værds indre prydelse.

En smuk karakter er værdifuld i Guds øjne. En sådan skønhed vil være tiltrækkende, men ikke vildlede nogen. En sådan ynde har ægte farver; de kan aldrig falme.
Jesu rene lære kræver af sine efterfølgere den naturlige skønheds enkelhed og’ den naturlige finheds og den ophøjede renheds glans snarere end det kunstlede og falske.
Der findes en prydelse, som aldrig kan forgå, som vil fremme lykken for alle vore omgivelser i dette liv og som vil skinne med ufordunklet glans i fremtidens evighed. Dette er en ydmyg og sagtmodig ånds prydelse.

Hvor har dog guld og perler og kostbare klæder ringe værd i sammenligning med Kristi skønhed. Naturlig skønhed består i symmetri eller i harmonien indenfor de enkelte deles indbyrdes forhold; men sjælelig skønhed består i vore sjæles harmoni eller deres lighed med Jesus.
Dette vil gøre den, som ejer den, mere dyrebar end fint guld, ja, selv Ofirs gyldne barrer. Kristi elskelighed er i sandhed et uvurderligt smykke.
Det højner og forædler den, som ejer det, og genspejler herlighedens lys på andre, så også de føler sig draget mod kilden til lys og velsignelse.

Profetiens Ånd
Guds Sønner og Døtre – Ellen G. White (1827 – 1915)