Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.Gal.6,14

Kristi kors! – hvor mange mon tror, at det er, hvad det er? Hvor mange mon gransker det og kender dets sande betydning?
Uden Kristi kors kunne der ikke være en eneste kristen i verden. . . . Vend dig fra verdens forbilleder, hold op med at prise de såkaldte store mennesker; vend dit sind bort fra en hvilken som helst herlighed undtagen Kristi kors. Paulus sagde: »Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors.« Alle, fra den højeste til den ringeste, bør forstå, hvad det vil sige at rose sig af Kristi kors. Korset skal bæres tappert og mandigt. Kristus siger: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.« Og for alle dem, der vil tage det op og bære det efter Kristus, er korset et pant på herlighedens krone, som er uvisnelig.

Dette er den største visdom, vi kan nå til – frelsens visdom. Når Golgatas kors betragtes på den rette måde, rummer det ægte filosofi og ren og ubesmittet gudsfrygt. Det er evigt liv for alle dem, der tror. Ved samvittighedsfulde bestræbelser burde det linje for linje og ved forskrift efter forskrift, lidt her og lidt der, indprentes i sjælene, … at Kristi kors er akkurat lige så virkningsfuldt nu som da Paulus levede, og burde forstås lige så fuldkomment af dem, som det blev forstået af den store
apostel.

I skal vide, at det eneste, som I trygt kan rose jer af, er det, som kan åbne jer portene ind til Guds stad. Lær af Guds ord, hvordan I skal gøre jer selv skikkede til det land, I søger at nå. I skal vide, at Kristus skal forkyndes iblandt jer, og at Kristi kors for enhver troende sjæl fuldt ud genopretter alt det, som gik tabt ved Adam.Profetiens Ånd
Guds Sønner og Døtre – Ellen G. White (1827 – 1915)