Og han friede os fra den store dødsfare og vil fri os; vi har det håb til ham, at han også fremdeles vil fri os. 2.Kor.1,10

Vor Frelser kom til denne verden for i sin menneskeskikkelse at udholde alle de fristelser, som et menneske kan rammes af. Gennem sit liv loddede han dybden af den listige fjendes magt til at bedrage, til at besnære og til at ødelægge. Som menneskeslægtens Frelser advarer han mennesker mod at søge efter de ting, der kan lede dem bort fra den trange vej. Han har banet en herlig vej for dem, der drager op til de himmelske boliger, som han har beredt til alle, der vil berede sig til at blive medlemmer af den kongelige slægt.

Kristus har med sit liv løskøbt hvert eneste menneske. Han døde en grusom død for at frelse mennesker fra en evig død. Han gav sit syndfri liv, for at synderen kunne opnå at få et liv, der var ligestillet med Guds. Ved sin død banede han vejen for, at mennesket kunne bryde med Satan, vende tilbage til sin troskab over for Gud og opnå tilgivelse ved troen på Frelseren.

Han, som har al magt i Himmelen og på jorden, vil genoprejse enhver angrende, troende sjæl. Så mange, som tager imod ham, giver han magt til at være Guds børn. Hver eneste sjæl har stor betydning for ham, thi han har med sit eget liv betalt for, at ingen skal gå evigt fortabt.

Kristi tjenere kan og burde være i stand til at overvinde enhver fristelse. De burde sige: »Jeg tilhører ikke mig selv; jeg er dyrt købt. Ved det uendelig store offer, Kristus har bragt for mig, har han gjort det umuligt for mig at give ham mere, end han forlanger. Alt tilhører ham. Han har købt mig med legeme, sjæl og ånd. Han kræver al min tid og alle mine evner.

De, som tager imod ham og tror på ham, bliver Guds åndelige børn. De bliver optaget i den kongelige slægt; og når de søger at gøre Guds vilje, bliver de forvandlet til at ligne ham.

Profetiens Ånd
Guds Sønner og Døtre – Ellen G. White (1827 – 1915)